Za udział w kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat z  punktami edukacyjnymi.

Miejsce kursu:

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne 
Sala wykładowa 01.11 (parter)
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
 

Pragniemy Państwa zapewnić, iż spotkanie realizujemy z uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, między innymi poprzez odpowiednio przestronną salę wykładową oraz dostępne środki zapobiegawcze m.in. dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronne.
 

Program kursu:

22.10.2021 r. (piątek)
11:00 - 11:45
Rejestracja uczestników.
11:45 - 12:00
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników, informacje organizacyjne.
12:00 - 12:30
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, dlaczego USG?
12:30 - 13:10
Anatomia ultrasonograficzna, lista kontrolna I („check-list I”)
Lista kontrolna II („check-list II). Typy sonograficzne stawu biodrowego.
13:10 - 13:40
Płaszczyzny sonogramów, błędy z pochylenia głowicy, typowe pomyłki diagnostyczne.
13:40 - 14:00
Przerwa.
14:00 - 14:35
Opis sonogramu, technika pomiarów, sonometr. Niestabilność, zjawisko „elastic whipping”. Wyjątki.
14:35 - 14:45
Technika wykonywania badania USG - film z badaniem w wykonaniu prof. Grafa.
14:45 - 15:20
Leczenie dyspazji stawu biodrowego w zależności od wyników badania USG.
15:20 - 15:40
Przerwa.
15:40 - 16:40
Praktyczne badanie stawu biodrowego na fantomie oraz pomiary sonogramów – ćwiczenia naprzemienne w grupach. 
16:40 - 17:10
Najczęstsze błędy. Wymagania sprzętowe. Skiring- zalecenia.
17:10 - 18:00
Praktyczne badanie stawu biodrowego na fantomie oraz pomiary sonogramów – ćwiczenia naprzemienne w grupach. 
19.00 - 21.00
Wspólna kolacja.

 
W trakcie przerw – możliwość samodzielnego wykonywania badania USG na fantomie

 23.10.2021r. (sobota)
9:00 - 09:30
Technika wykonywania badania USG - indywidualne korekty błędów w pracy domowej.
09:30 - 10:00
Wykreślanie linii i kwalfikacja rozwoju biodra na sonogramach. Badanie USG na fantomie.
10:00 - 12:00
Samodzielne badanie noworodków - podział na grupy.
12:00 - 12:30
Przerwa.
12:30 - 13:30
Ocena sonogramów - wykreślanie linii kwalfikacji typów rozwojowych.
13:30 - 14:00
Obiad.
14:00 - 14:45
Ultrasonografia na świecie.
14:45 - 15:45
Dyskusja w grupach. Wspólna analiza wyników badań. Ocena USG przwywiezionych przez uczestników kursu.
15:45 - 16:00
Podsumowanie kursu. Wręczenie certyfikatów.
Partnerzy