Za udział w kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz 14 punktów edukacyjnych.
Kurs odbędzie się w języku angielskim.

Miejsce kursu:
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
 

Program kursu:

15.09.2020 r. (Wtorek)
08:30 - 09.00
Rejestracja.
09:00 - 09:10
Otwarcie kursu. Przywitanie uczestników. 
09.10 - 10.00
Anatomia ultrasonograficzna, lista kontrolna I („check-list I”) 
10.00 - 11.00
Płaszczyzny sonogramów. Lista kontrolna II („check-list II). Typy sonograficzne stawu biodrowego. Wyjątki. 
11:00 - 11:30
Praktyczne pomiary sonogramów – ćwiczenia w grupach.
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa.
11.45 - 12:15
Opis sonogramu. Technika pomiarów. Sonometr.
12.15 - 12:45
Niestabilność. Zjawisko „elastic whipping”.
12:45 - 13:00
Technika wykonywania badania USG (pokaz na fantomach). 
13.00 - 14:00
Obiad.
14.00- 15.00
Ćwiczenia na fantomach.
15.00- 16.30
Pomiary sonogramów - ćwiczenia i dyskusja w grupach.
16.30- 17.30
Projekcja filmowa. Błędy z pochylenia głowicy. Typowe pomyłki diagnostyczne.
17.30
Praca własna.
18.00-22.00
Kolacja koleżeńska (opcja dodatkowa - płatna).
 16.09.2020r. (środa)
9:00 - 09:30
Analiza pracy własnej. Indywidualne korekty błędów.
09:30 - 10:30
Leczenie dysplazji stawu biodrowego. Analiza przypadków. Techniki leczenia abdukcyjnego.
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa.
10:45 - 12:00
Technika wykonywania badania USG (badanie noworodków - część I)
12:00 - 13:00
Najczęstsze błędy. Wymagania sprzętowe.
13:00 - 14:00
Obiad.
14:00 - 15:00
Technika wykonywania badania USG (badanie noworodków - część II)
15:00 - 16:00
Ultrasonografia na świecie i w Polsce. Skrining – zalecenia.
16:00-16.30
Dyskusja.
16.30
Rozdanie certyfikatów.


Place of the course:
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
 

Program of the course:

15.09.2020 r. (Thuesday)
08:30 - 09.00
Registration.
09:00 - 09:10
Opening and welcome.
09.10 - 10.00
Anatomical identification, checklist I. 
10.00 - 11.00
Usability check, checklist II, Sonographic Types, Exceptions. 
11:00 - 11:30
Training on sonograms in the group.
11:30 - 11:45
Coffee break.
11.45 - 12:15
Description, Measurement technique. Sonometer.
12.15 - 12:45
Instability, elastic whipping.
12:45 - 13:00
Measuring of sonograms in the group, examination technique. (Demonstration on the doll). 
13.00 - 14:00
Lunch.
14.00- 15.00
Examination on the doll.
15.00- 16.30
 Measurement in Groups.
16.30- 17.30
 Projection, Tilting effects, typical mistakes.
17.30
 Homework.
18.00-22.00
 Get together dinner.
16.09.2020r. (Wednesday)
9:00 - 09:30
Correction of the homework.
09:30 - 10:30
Therapy according to sonograms. Cases. Squatting technique.
10:30 - 10:45
Coffee break.
10:45 - 12:00
Examination on babies (part 1) 
12:00 - 13:00
Typical mistakes, technical equipment.
13:00 - 14:00
Lunch.
14:00 - 15:00
Examination on babies (part 2) 
15:00 - 16:00
Experience worldwide, screening, recommendations.
16:00-16.30
Questions.
16.30
Certificates.
Partnerzy