Za udział w kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat z punktami edukacyjnymi.

Uwaga! Kurs przeznaczony tylko dla osób, które ukończyły kurs na poziomie podstawowym.Place of the course:

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne 
Sala wykładowa 01.11 (parter)
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
 

kurs prowadzony w języku angielskim. 

Pragniemy Państwa zapewnić, iż spotkanie realizujemy z uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, między innymi poprzez odpowiednio przestronną salę wykładową oraz dostępne środki zapobiegawcze m.in. dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronne.
 

Program kursu:

02.09.2021 r. (Thursday)
08:30-09.00
Registration.
09.00 - 09:30
"What is your problem in hip sonography" - finding main problems of the participants that should be solved during a course.
09:30 - 10:00
Test on sonograms, measurement.
10:00 - 10:45
Discussing problematic sonograms.
10.45 - 11.00
Coffee.
11:00 - 12:30
Repetition in short words: checklist I/II, exception from Checklist II, basic 4 types, measurement: sonometer with fine differentations of the types, Insability, elastic whipping.
12:30 - 13.15
Lunch.
13.15 - 14:15
Examination on the dolls.
14:15 - 15:00
Solving the remaining problems from the beginning of the course. Checking the test sonograms and measurement together on the PC projection.
15:00 - 15:15
Coffee.
15.15 - 15.45
Typical mistakes. Tilting problems.
15.45- 16.15
Theraphy principles. Reduction, retention, maturation. What device is working for what type. Maturation curve.
16:15 - 16:45
Discussion, questions.
16:45 - 17.00
"Final test" to get the certyficate.
17.00
End of the course.
Partnerzy