Kursy ultrasonografii stawu biodrowego metodą prof. Grafa

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do szkoły Sono Hip School na jedyny cykl kursów na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym organizowany w Polsce pod patronatem profesora Grafa. Technika ultrasonografii dziecięcego stawu biodrowego opracowana przez profesora Grafa jest obecnie najczęściej stosowaną metodą pozwalającą na wczesne wykrycie oraz monitorowanie leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.

Uczestnicząc w wielu kursach prowadzonych przez profesora Grafa na całym świecie i wykonując badania USG według jego wskazówek, przekonaliśmy się, jak łatwym i powtarzalnym sposobem jest ocena stawu biodrowego przy pomocy ultrasonografu. Warunkiem skuteczności jest standaryzacja wykonywania badania i regularne podnoszenie kwalifikacji.

Niestety często spotykanym problemem w praktyce klinicznej jest styczność z wynikami badań, które nie spełniają podstawowych standardów, co niesie poważne konsekwencje zdrowotne dla dziecka i prawne dla lekarza.

Plan szkoleń pokrywa się ze sprawdzonym w praktyce schematem stopniowego wprowadzania Uczestników w metodykę badania, ćwiczenia na profesjonalnym fantomie (Infant Hip Sonography Training Phantom) oraz praktyczne wykonywanie badań stawów biodrowych noworodków i niemowląt.


Kurs na poziomie podstawowym:
Kurs poprowadzą doświadczeni i certyfikowani przez profesora Grafa wykładowcy:
  • prof. dr hab. n. med Marek Synder z Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi, 
  • dr n. med. Piotr Michniowski, specjalista w zakresie ultrasonografii biodra dziecięcego, na co dzień współpracujący z Kliniką Ortopedii UM w Gdańsku,
  • dr n. med. Błażej Pruszczyński,  adiunkt Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi.
Podczas kursu każdy uczestnik otrzyma przetłumaczoną na język polski wersję podręcznika, która ułatwia zrozumienie istoty omawianych zagadnień i pozwala uporządkować przekazywaną wiedzę na temat ultrasonografii dziecięcego stawu biodrowego, zeszyt ćwiczeń oraz profesjonalny sonometr.

Kurs na poziomie zaawansowanym:
Kurs prowadzony jest w języku angielskim przez samego twórcę metody  prof. Reinharda Grafa. 

Uwaga! Udział w kursie możliwy jest jedynie dla osób, które brały udział w kursach na poziomie podstawowym organizowanych przez SonoHipSchool, a także dla osób, które ukończyły kurs prowadzony przez prof. Reinharda Grafa poza granicami Polski.


Zachęcamy uczestników do wyświetlania podczas kursów przywiezionych przez siebie sonogramów w formie cyfrowej w celu wspólnej analizy przypadku.

Mamy nadzieję, że proponowane szkolenia spełnią Państwa oczekiwania i pozwolą na jeszcze szersze stosowanie badania ultrasonograficznego, a tym samym wpłyną na poprawę wykrywalności oraz leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w naszym kraju.

Za udział w kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat wraz z punktami edukacyjnymi (na poziomie zaawansowanym w języku angielskim)

Zapraszamy również do skorzystania z opcji dodatkowej, jaką jest kolacja koleżeńska, która pozwoli na wspólną integrację i wymianę doświadczeń.

 

Polecana literatura uzupełniająca
 

          


Komitet Naukowy


Prof. Reinhard Graf
 


Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Dr n. med. Piotr Michniowski
Certyfikat Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Certyfikat Dr n. med. Piotr Michniowski


Dr n. med. Błażej Pruszczyński
Certyfikat Dr n. med. Błażej Pruszczyński
 

Organizatorzy i Partnerzy